Regulamin RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.02016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej “RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAŹMIERCZAK&SZAŁATA  OPALENICA KLAUDIA KAŹMIERCZAK, z siedzibą w Opalenicy, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, 64-330 Opalenica, NIP: 7882030514, zwana dalej Firmą. Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe Administratora Danych: KAŹMIERCZAK&SZAŁATA  OPALENICA KLAUDIA KAŹMIERCZAK Opalenica, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, 64-330 Opalenica, adres e-mail: kazmierczakszalata@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach: przedstawiania ofert na towary i usługi oferowane przez Firmę, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji danych, zamówień mailowych i telefonicznych.

Firma będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. policja, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do danych osobowych,

b)sprostowania, usunięcia lub ograniczania danych osobowych,

c)przenoszenia danych do innego administratora,

d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,

e)cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,

f)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Firmę.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych jest wymogiem umownym – warunkiem kontynuowania współpracy handlowej. Konsekwencją natomiast ewentualnego nie wyrażenia przedmiotowej zgody będzie konieczność zaprzestania tejże współpracy.